Αρχική

Ημερομηνία λήψης

2020 (5203)
Ιανουάριος (717) Φεβρουάριος (1182) Μάρτιος (250) Απρίλιος (17) Μάιος (291) Ιούνιος (685) Ιούλιος (351) Αύγουστος (399) Σεπτέμβριος (813) Οκτώβριος (498)
2019 (11034)
Ιανουάριος (720) Φεβρουάριος (1011) Μάρτιος (1121) Απρίλιος (1503) Μάιος (660) Ιούνιος (616) Ιούλιος (1090) Αύγουστος (765) Σεπτέμβριος (1261) Οκτώβριος (472) Νοέμβριος (1116) Δεκέμβριος (699)
2018 (9677)
Ιανουάριος (668) Φεβρουάριος (876) Μάρτιος (1322) Απρίλιος (767) Μάιος (1061) Ιούνιος (946) Ιούλιος (458) Αύγουστος (417) Σεπτέμβριος (916) Οκτώβριος (1031) Νοέμβριος (775) Δεκέμβριος (440)
2017 (9877)
Ιανουάριος (200) Φεβρουάριος (1048) Μάρτιος (1150) Απρίλιος (699) Μάιος (926) Ιούνιος (1080) Ιούλιος (801) Αύγουστος (736) Σεπτέμβριος (485) Οκτώβριος (1603) Νοέμβριος (655) Δεκέμβριος (494)
2016 (9028)
Ιανουάριος (847) Φεβρουάριος (1177) Μάρτιος (1375) Απρίλιος (20) Μάιος (579) Ιούνιος (870) Ιούλιος (516) Αύγουστος (1577) Σεπτέμβριος (1016) Οκτώβριος (628) Νοέμβριος (267) Δεκέμβριος (156)
2015 (8839)
Ιανουάριος (475) Φεβρουάριος (929) Μάρτιος (923) Απρίλιος (1097) Μάιος (482) Ιούνιος (675) Ιούλιος (418) Αύγουστος (538) Σεπτέμβριος (1114) Οκτώβριος (610) Νοέμβριος (1124) Δεκέμβριος (454)
2014 (6774)
Ιανουάριος (194) Φεβρουάριος (667) Μάρτιος (370) Απρίλιος (458) Μάιος (295) Ιούνιος (1549) Ιούλιος (332) Αύγουστος (409) Σεπτέμβριος (219) Οκτώβριος (601) Νοέμβριος (973) Δεκέμβριος (707)
2013 (8153)
Ιανουάριος (223) Φεβρουάριος (426) Μάρτιος (1129) Απρίλιος (1137) Μάιος (337) Ιούνιος (293) Ιούλιος (353) Αύγουστος (188) Σεπτέμβριος (1011) Οκτώβριος (1122) Νοέμβριος (1492) Δεκέμβριος (442)
2012 (6054)
Ιανουάριος (220) Φεβρουάριος (388) Μάρτιος (919) Απρίλιος (623) Μάιος (624) Ιούνιος (254) Ιούλιος (408) Αύγουστος (244) Σεπτέμβριος (680) Οκτώβριος (758) Νοέμβριος (794) Δεκέμβριος (142)
2011 (5080)
Ιανουάριος (139) Φεβρουάριος (268) Μάρτιος (403) Απρίλιος (912) Μάιος (546) Ιούνιος (749) Ιούλιος (198) Αύγουστος (274) Σεπτέμβριος (497) Οκτώβριος (671) Νοέμβριος (289) Δεκέμβριος (134)
2010 (4805)
Ιανουάριος (286) Φεβρουάριος (93) Μάρτιος (523) Απρίλιος (460) Μάιος (351) Ιούνιος (380) Ιούλιος (346) Αύγουστος (252) Σεπτέμβριος (886) Οκτώβριος (546) Νοέμβριος (525) Δεκέμβριος (157)
2009 (1673)
Ιανουάριος (17) Φεβρουάριος (53) Μάρτιος (149) Απρίλιος (105) Μάιος (129) Ιούνιος (4) Ιούλιος (176) Αύγουστος (202) Σεπτέμβριος (192) Οκτώβριος (299) Νοέμβριος (174) Δεκέμβριος (173)
2008 (2293)
Ιανουάριος (53) Φεβρουάριος (215) Μάρτιος (159) Απρίλιος (454) Μάιος (98) Ιούνιος (224) Ιούλιος (491) Αύγουστος (257) Σεπτέμβριος (172) Οκτώβριος (36) Νοέμβριος (71) Δεκέμβριος (63)
2007 (1607)
Ιανουάριος (95) Φεβρουάριος (19) Μάρτιος (187) Απρίλιος (205) Μάιος (352) Ιούνιος (131) Ιούλιος (184) Αύγουστος (61) Σεπτέμβριος (224) Οκτώβριος (4) Νοέμβριος (91) Δεκέμβριος (54)
2006 (349)
Μάιος (19) Ιούνιος (82) Ιούλιος (129) Αύγουστος (8) Σεπτέμβριος (62) Οκτώβριος (10) Νοέμβριος (14) Δεκέμβριος (25)
2005 (173)
Μάρτιος (2) Ιούνιος (5) Ιούλιος (165) Σεπτέμβριος (1)
2004 (242)
Απρίλιος (2) Μάιος (114) Ιούλιος (120) Οκτώβριος (5) Νοέμβριος (1)
2003 (3)
Νοέμβριος (3)

 

Reportage de mariages, d'entreprises, d'évents, immobillier, food, etc...
Je me déplace dans toute la Belgique

Adresse: Luc Viatour av. Henry Dunant 4 bte 47 1140 Bruxelles

Phone: 0497 33 70 63 - EMail: l.viatour@gmail.com

N° de TVA: BE 0846 131 592