בית

תאריך יצירה

2020 (5203)
ינואר (717) פברואר (1182) מרץ (250) אפריל (17) מאי (291) יוני (685) יולי (351) אוגוסט (399) ספטמבר (813) אוקטובר (498)
2019 (11034)
ינואר (720) פברואר (1011) מרץ (1121) אפריל (1503) מאי (660) יוני (616) יולי (1090) אוגוסט (765) ספטמבר (1261) אוקטובר (472) נובמבר (1116) דצמבר (699)
2018 (9677)
ינואר (668) פברואר (876) מרץ (1322) אפריל (767) מאי (1061) יוני (946) יולי (458) אוגוסט (417) ספטמבר (916) אוקטובר (1031) נובמבר (775) דצמבר (440)
2017 (9877)
ינואר (200) פברואר (1048) מרץ (1150) אפריל (699) מאי (926) יוני (1080) יולי (801) אוגוסט (736) ספטמבר (485) אוקטובר (1603) נובמבר (655) דצמבר (494)
2016 (9028)
ינואר (847) פברואר (1177) מרץ (1375) אפריל (20) מאי (579) יוני (870) יולי (516) אוגוסט (1577) ספטמבר (1016) אוקטובר (628) נובמבר (267) דצמבר (156)
2015 (8839)
ינואר (475) פברואר (929) מרץ (923) אפריל (1097) מאי (482) יוני (675) יולי (418) אוגוסט (538) ספטמבר (1114) אוקטובר (610) נובמבר (1124) דצמבר (454)
2014 (6774)
ינואר (194) פברואר (667) מרץ (370) אפריל (458) מאי (295) יוני (1549) יולי (332) אוגוסט (409) ספטמבר (219) אוקטובר (601) נובמבר (973) דצמבר (707)
2013 (8153)
ינואר (223) פברואר (426) מרץ (1129) אפריל (1137) מאי (337) יוני (293) יולי (353) אוגוסט (188) ספטמבר (1011) אוקטובר (1122) נובמבר (1492) דצמבר (442)
2012 (6054)
ינואר (220) פברואר (388) מרץ (919) אפריל (623) מאי (624) יוני (254) יולי (408) אוגוסט (244) ספטמבר (680) אוקטובר (758) נובמבר (794) דצמבר (142)
2011 (5080)
ינואר (139) פברואר (268) מרץ (403) אפריל (912) מאי (546) יוני (749) יולי (198) אוגוסט (274) ספטמבר (497) אוקטובר (671) נובמבר (289) דצמבר (134)
2010 (4805)
ינואר (286) פברואר (93) מרץ (523) אפריל (460) מאי (351) יוני (380) יולי (346) אוגוסט (252) ספטמבר (886) אוקטובר (546) נובמבר (525) דצמבר (157)
2009 (1673)
ינואר (17) פברואר (53) מרץ (149) אפריל (105) מאי (129) יוני (4) יולי (176) אוגוסט (202) ספטמבר (192) אוקטובר (299) נובמבר (174) דצמבר (173)
2008 (2293)
ינואר (53) פברואר (215) מרץ (159) אפריל (454) מאי (98) יוני (224) יולי (491) אוגוסט (257) ספטמבר (172) אוקטובר (36) נובמבר (71) דצמבר (63)
2007 (1607)
ינואר (95) פברואר (19) מרץ (187) אפריל (205) מאי (352) יוני (131) יולי (184) אוגוסט (61) ספטמבר (224) אוקטובר (4) נובמבר (91) דצמבר (54)
2006 (349)
מאי (19) יוני (82) יולי (129) אוגוסט (8) ספטמבר (62) אוקטובר (10) נובמבר (14) דצמבר (25)
2005 (173)
מרץ (2) יוני (5) יולי (165) ספטמבר (1)
2004 (242)
אפריל (2) מאי (114) יולי (120) אוקטובר (5) נובמבר (1)
2003 (3)
נובמבר (3)

 

Reportage de mariages, d'entreprises, d'évents, immobillier, food, etc...
Je me déplace dans toute la Belgique

Adresse: Luc Viatour av. Henry Dunant 4 bte 47 1140 Bruxelles

Phone: 0497 33 70 63 - EMail: l.viatour@gmail.com

N° de TVA: BE 0846 131 592