დასაწყისი / Portraits, Interviews, mode / Interview d'Eric VERLINDEN 3

Interview d'Eric VERLINDEN Chief Executive Officer de TREVI Group TREVI Bruxelles Rue Joseph Hazard 35 1180 Brussel Tél.: + 32 (0)2 343 22 40

 

Reportage de mariages, d'entreprises, d'évents, immobillier, food, etc...
Je me déplace dans toute la Belgique

Adresse: Luc Viatour av. Henry Dunant 4 bte 47 1140 Bruxelles

Phone: 0497 33 70 63 - EMail: l.viatour@gmail.com

N° de TVA: BE 0846 131 592